Matching: 1-op-1 kennismakingen

Leden van OPEN Business Leaders hebben niet altijd de ruimte om bijeenkomsten bij te wonen. Zij wensen vooral een efficiënt netwerkmodel dat past bij de drukke agenda van deze tijd. Matching speelt hierop in. Middels (pro-)actieve matching faciliteren wij leden in relevante 1-op-1 ontmoetingen met andere leden. Ook faciliteren we relevante ontmoetingen met startups, thought leaders en andere organisaties uit ons netwerk. Wat leden mogen verwachten:

Dedicated Matchingteam
Voor de matching werken wij met een dedicated matchingteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de 1-op-1 ontmoetingen. Het matchingteam analyseert beschikbare data, volgt ontwikkelingen in markten en speelt actief in op kansen voor leden. Het belangrijkste is dat we goed begrijpen wat er voor leden toe doet om continue verbindingen te initiëren. Verbindingen die leden helpen hun vooruitgang als mens, leider en organisatie te versnellen. 

Op de hoogte van ontwikkelingen en vraagstukken
Het is essentieel dat we goed begrijpen welke topics belangrijk zijn voor leden. Daarom hebben we vanuit de organisatie regelmatig persoonlijk contact met leden over wat er bij hen speelt. Ook volgen we leden actief via online media (social media monitoring). Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt voor de matching de OPEN Business Leaders Scan die leden elk jaar invullen. Op basis van de vragen en ontwikkelpunten die naar voren komen uit de scan verbinden we leden, zodat zij elkaar kunnen inspireren en samen tot – vaak hele concrete – oplossingen en samenwerkingen kunnen komen.

(Pro-)actief branche overschrijdende suggesties
De meest baanbrekende ideeën komen door; ervaring, expertise en concepten uit de ene branche te vertalen naar de andere. Daarom is het cruciaal voor leiders om met een open blik buiten hun eigen sectoren te blijven kijken. Het matchingteam helpt leden van OPEN Business Leaders hierbij en doet proactief suggesties om inspirerende directeuren en ondernemers uit andere sectoren te ontmoeten die nieuwe antwoorden kunnen geven op uitdagingen binnen andere markten.

Oplossen (operationele) vraagstukken
Leden gebruiken het matchingteam actief om antwoord te krijgen op operationele (business) vraagstukken. In het netwerk zijn er namelijk altijd leden met de gewenste expertise, ervaring, netwerk, etc. om het vraagstuk op te lossen. Nadat wij de vraag ontvangen hebben analyseert het matchingteam alle beschikbare (online) data en komen wij met relevante matchingvoorstellen. Vraagstukken die leden bij ons neerleggen gaan onder andere over:

  • Zelfsturingsmodellen
  • Change vraagstukken
  • Inrichting IT
  • Joint promotions
  • Robotisering
  • Sales- en marketingvraagstukken

Matching met Startups
We faciliteren niet alleen 1-op-1 ontmoetingen met andere leden. Ook realiseren we matches met startups. Sommige leden willen (als privépersoon) investeren. Andere leden willen continu op de hoogte blijven van opkomende concepten binnen hun industrie of willen hun expertise en ervaring.

Contact opnemen