OPEN Business Leaders Circles

Uit ervaring weten we dat vragen en uitdagingen niet beperkt blijven tot één CEO of één bedrijf. Deze vragen en uitdagingen leven breder onder onze leden. Daarom faciliteren we Circles. Dit zijn (online) groepen waarin we leden verbinden rondom specifieke activiteiten, vraagstukken, uitdagingen, sporten en samenwerkingsmodellen.

Circles vergemakkelijken kennisuitwisseling
Het doel is leden snel inzicht te geven in welke andere leden bezig zijn met specifieke topics en onderlinge (kennis-)uitwisseling te vergemakkelijken. Op aanvraag faciliteren en begeleiden we bijeenkomsten waar leden uit een circle kennis kunnen uitwisselen. 

Typen Circles
Op dit moment faciliteren we 3 soorten Circles. Dit doen we omdat verschillende onderwerpen vragen om een andere aanpak. We onderscheiden: (1) Thema Circles, (2) Intervisie Circles en (3) Sport Circles. 

1. Thema Circles
Veel thema’s leven breder onder leden. Eén rondetafelsessie of Masterclass is dan niet genoeg om de gewenste diepte in te gaan met andere gelijkgestemden. Op verzoek van leden faciliteren we daarom Circles die leden verbinden rondom bepaalde topics. Veel van deze Circles starten met een kennismakingsbijeenkomst waarin leden elkaar kunnen ontmoeten. Ook voeden we veel thema Circles met relevante (wetenschappelijke) content. Voorbeelden van actieve thema Circles:

• Thema: Great Place to Work
• Thema: Zelfsturing
• Thema: B2B marketing
• Thema: Tech & Innovatie
• Thema: Familiebedrijven
• Thema: Meer dan 1000 medewerkers
• Thema: Meditatie

2. Intervisie Circles
Naast meer (business-)inhoudelijke Circles faciliteren we ook intervisie. Binnen intervisie Circles gaan leden het commitment met elkaar aan om elkaar meerdere keren per jaar te ontmoeten en te reflecteren op hun eigen rol als mens, leider, directeur, ouder, etc. Indien nodig begeleiden ervaren coaches van OPEN Business Leaders deze intervisie.

3. Sport Circles
Het is algemeen bekend dat sport een zeer verbindende factor is. Daarom faciliteren we diverse Circles rondom sport:

• Golf (Actief partnership bij de Dutch)
• Wielrennen

Contact opnemen